edge1.jpg (1206 bytes)

Сайтът е достъпен
на няколко езика

   
English Page
Traditional Chinese
Хонг Конг / Тайван
Simplified Chines
Китайска Народна Република
Сингапур
Russian Page
Japanese Page
Arabic Page
  
Др. Чарлз Бел

    
ул. Алеи Възраждане 38B, ап. 9
Русе, 7004
България
 
Тел: (359) 89-687112
Е-факс: 1 (630) 566-4145
ICQ: 170400400
YIM: return2ruse
MSN: return2ruse
AOL: pyce14

Свържете се с нас!
  

   
Др. Чарлз Бел, младши
Консултант по международен бизнес и финанси
   
Професионални умения

     

Доктор Бел е високо квалифициран консултант по международен бизнес и финанси, който съдейства на преуспяващи физически лица, фирми и корпорации да навлязат с вещина в рентабилни международни пазари, които иначе са недостъпни. Чрез подходящо свързване на хора и цели, съчетаване на динамиката на Запада с езиците и стила на живот на Изтока, доктор Бел работи в полза на интересите на Америка за разширяване зад граница и привличане на чужди инвестиции в Съединените Щати. Неговият новаторски подход за обединяване на идеи и хора води до реални постижения и високи печалби.

  

Предлагаме следните услуги:

  • Инвестиция на ресурси и оценка
  • Изследване и оценка на възможностите за реализиране на програми
  • Пазарно проникване
  • Електронно проучване
  • Връзка с държавния и частния сектор
  • Информация по области за сливания на компании - придобити и отстранени предприятия
  • Световни обединения
  • Мениджмънт по проектиране и изграждане
  • Имиграция в САЩ и Канада
   

Доктор Бел се гордее с възможността да свърже продавача с купувача, доставчика с пазара, навсякъде по света чрез своята обширна мрежа. Тридесет години доктор Бел е помагал на бизнесмени да открият техния пълен потенциал и да превъзхождат останалите в бизнес обществото. През последните единадесет години е работил от бази в Азия и западния Тихоокеански басейн и е демонстрирал задълбочени и ефективни познания за тези райони. Съчетано с осемгодишния му опит на директор и ръководител на компания SEMIDA, CHANG AND BELL, INC., U.S.A., той осигурява познанието, което е от първостепенно значение за бизнеса, стремящ се да укрепи пазарите на Съединените Щати, Азия и Европа.

  
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich